משקל האנגלית במבחן הפסיכומטרי

ציון גבוה בחלק של האנגלית במבחן הפסיכומטרי תורם בשני מישורים חשובים. האחד, ציון האנגלית משוקלל בציון הכללי של המבחן הפסיכומטרי ויש לו משקל משמעותי. שנית, ציון של החלק באנגלית יקבע את רמת האנגלית שלכם בעת הרישום למוסד הלימודי בו בחרתם.

כפי שידוע, כל סטודנט בכל מוסד לימודי בישראל חייב להגיע לרמה גבוהה של אנגלית. לשם כך מעבירות האוניברסיטאות והמכללות קורסי אנגלית ברמות שונות. כל קורס אנגלית הוא בעלות של 1,000 ₪ לרוב, כולל מספר מפגשים, מטלות ובסופו מבחן. על מנת להגיע לרמת אנגלית גבוהה שתזכה אותנו לפטור מאותם קורסים, חשוב להצליח בחלק של האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

הציון בחלק של האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר הוא הציון שייקבע, כאמור, את רמת האנגלית של כל סטודנט ולכמה קורסים עליו להירשם בעת לימודיו הגבוהים.

הציון בחלק של השפה האנגלית במבחן הפסיכומטרי נע בין 50 ל-100. ברוב מוסדות הלימוד האקדמאיים בישראל החלוקה לקורסי האנגלית היא כזו:

  • ציון נמוך מ-100 – שלושה קורסים במהלך התואר.
  • ציון מ-101 ועד 120 – שני קורסים במהלך התואר.
  • ציון מ-121 ועד 133 – קורס אחד במהלך התואר.
  • ציון של 134 ומעלה – פטור מקורסים באנגלית.

חשוב להכיר כי יש מסגרות לימוד הדורשות ציון סף באנגלית על מנת שתוכלו להתקבל ללימודים במסגרתם וזאת גם אם הציון המשוקלל של הפסיכומטרי גבוה. באוניברסיטת בן גוריון וחיפה ציון הסף הוא 85, בטכניון – 88 ובאוניברסיטת תל אביב והעברית – 100.

 

 

 

 

תעשו לנו לייק עדכונים שווים בעמוד !