ראשי פרקים בעבודה סמינריונית

הרכבה של ראשי פרקים בעבודת סמינריון מתפתחת לאורך שני שלבי עבודה. השלב הראשון הוא בהעלאת ראשי פרקים על בסיס השערת המחקר ושאלת המחקר. בהמשך, יש לבדוק את מידת חוסנם של ראשי הפרקים בשלב מיפוי הפסקאות.

דוגמה לקביעת ראשי הפרקים: כשהשערת המחקר נוגעת להבדלי תרבות ורמת הסיכון של המדינה המארחת יביאו להשפעות שליליות על הצלחה של מיזמים משותפים. המשתנים בתוך השערת המחקר הם הבדלי התרבות ורמת הסיכון במדינה המארחת. המשנה התלוי הוא הצלחת המיזמים המשותפים.

עבודת סמינריון עיונית חייבת לכלול את הפרקים הבאים:

1.מבוא

  1. סקירת ספרות

2.1 הגדרה ותאור של משתנה בלתי תלוי מספר1

2.2 הגדרה ותאור של משתנה בלתי תלוי מספר 2

2.3 הגדרה ותאור של משתנה תלוי .

  1. קשר בין משתנה בלתי לוי 1 למשתנה תלוי

2.5 קשר בין משתנה בלתי תלוי 2 למשתנה תלוי

3.דיון או סיכום

4.מקורות

עבודת סמינריון מחקרית חייבת, לכל הפחות, להכיל את ראשי הפרקים הבאים:

 

1.מבוא

  1. סקירת ספרות

2.1 הגדרה ותאור של משתנה ב"ת מספר1

2.2 הגדרה ותאור של משתנה ב"ת מספר 2

2.3 הגדרה ותאור של משתנה תלוי .

  1. קשר בין משתנה ב"ת 1 למשתנה תלוי

2.5 קשר בין משתנה ב"ת 2 למשתנה תלוי

3.דיון או סיכום

4.מקורות

 

תעשו לנו לייק עדכונים שווים בעמוד !